Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

matwin
9476 212a 390

June 15 2015

Reposted fromweheartit weheartit viadiedrunk diedrunk
matwin
1546 3383 390
Reposted fromkotowate kotowate viamaybeme maybeme
3230 3ab4 390
Reposted frombwana bwana viafrauvermeer frauvermeer
matwin
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaolc olc
matwin
my soul has low battery
Reposted fromweightless weightless vialugola lugola
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
matwin
matwin
3934 6d2a 390
Reposted fromtowo85 towo85 viadiedrunk diedrunk

June 13 2015

matwin
Reposted fromweightless weightless viajabolmax jabolmax
matwin
2748 85b3 390
matwin
Żeby człowieka zabić, to trzeba ho, ho, trzeba się naprawdę postarać. Albo zostawić go samego ze sobą i czekać, aż oszaleje.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego
6267 f130 390
Reposted frombaboooshka baboooshka vialive-life live-life
matwin
4305 f6d6 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialive-life live-life
matwin
8228 3986 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaolc olc
matwin
Reposted frompanimruk panimruk viawronia wronia
matwin
2679 8b8b 390
Reposted fromdo-your-research do-your-research viawronia wronia
matwin
2199 77de 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viadontaskmewhy dontaskmewhy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl