Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2019

Wszystkim chciałbym być, wszystko przeżyć, połączyć w sobie najdziksze sprzeczności, aż pękłbym wreszcie.
— Witkacy
Reposted fromvesania vesania viaciarka ciarka
matwin
6417 e77d 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viapomruki pomruki
matwin
0449 5686 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianaiwna naiwna
matwin
3227 0d90 390
Reposted fromRowena Rowena vianaiwna naiwna
matwin
2895 3fbb 390
Putin doesn’t understand what a heart is.
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaciarka ciarka
matwin
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic viaciarka ciarka
matwin
3052 b605 390
Reposted frommisza misza vialaters laters

May 10 2019

matwin

November 29 2017

matwin
- Ty wiesz co ja robię? 
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to? 
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— M. Hłasko, W dzień śmierci Jego
Reposted frommissbrodka missbrodka viaazalia azalia

June 22 2015

matwin
Bo tak mam jakoś porąbane w tym życiu, że zanim skończę się cieszyć, to już płaczę.
— Jarosław Borszewicz
matwin
2400 448b 390
Reposted byquickcoffeebreakfarraway
matwin

Hannibal Lecter

 
Reposted fromczinok czinok viamikkelsen mikkelsen
matwin

JACEK PODSIADŁO

Noc nr 40

Chciałbym, żeby ona wróciła. Chciałbym powiedzieć jej:

Nie skrzywdziłem żadnego z narodów. Nie nawoływałem do wojny.
Nie budowałem więziennych gmachów, nie ciemiężyłem słabych.

Do zwierząt ni ludzi nie strzelałem, nie gardziłem Miłością.
Jeśli widziałem światło, podążałem za nim.
Przed ciemnością nie uciekałem.
Nie rzucałem bomb i nie wypuszczałem paraliżujących gazów.
Co zrobiłem, że odeszłaś? Moje małe zbrodnie nie są warte aż tyle.
Chciałbym zniewolić narody, aby wydobywały dla niej rudę, węgiel
i diamenty, aby budowały dla niej świątynie i przerzucały mosty
przez przepaście. Ona wróci. Moje wiersze to sprawią,
sprawią to moje zaklęcia, moja tęsknota; wessie ją ta próżnia

Reposted fromimmortale immortale viaoblivions oblivions
matwin
8944 51a8 390
Reposted frombabyface babyface viafrauvermeer frauvermeer
matwin
2033 c46b 390
Reposted fromadnox adnox viagameofthrones gameofthrones
3252 f755 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie
matwin
Reposted fromoski oski viaelloko elloko
matwin
Do not look for my heart any more;  the beasts have eaten it.
— Charles Baudelaire, Flowers of Evil (1857)
Reposted fromcaraseen caraseen viaweightless weightless
matwin
9498 1d46 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl